Bảo Trì Khách Sạn jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG
Nha Trang
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Định kỳ thực hiện quy trình chăm sóc xe, bảo trì, bảo dưỡng.
  • Hàng ngày nhận lịch phân công chuyên chở khách từ sân bay đến khách sạn và ngược lại.
KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG
Nha Trang
  • Thường xuyên theo dõi khách hàng VIP, khách hàng thân thiết của khách sạn nói chung và bộ phận F&B nói riêng và phối hợp với bộ phận sales của khách sạn để chăm…
» Create your CV - It only takes a few seconds