Create your CV - It only takes a few seconds

Bảo Trì Khách Sạn jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Tài xế bằng D

KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG
Nha Trang
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Định kỳ thực hiện quy trình chăm sóc xe, bảo trì, bảo dưỡng.
  • Hàng ngày nhận lịch phân công chuyên chở khách từ sân bay đến khách sạn và ngược lại.

Food & Beverage Manager

KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG
Nha Trang
  • Thường xuyên theo dõi khách hàng VIP, khách hàng thân thiết của khách sạn nói chung và bộ phận F&B nói riêng và phối hợp với bộ phận sales của khách sạn để chăm…

Quản Lý Nhà Hàng/food & Beverage Manager

KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG
Khánh Hòa
  • Phối hợp với BP Kỹ thuật trong quá trình sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng thiết bị hạn chế ảnh hưởng đến vận hành chung .
  • 8 Duy trì các kỹ năng chuyên môn cao cấp.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email