Bảo Trì Khách Sạn jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
  • Trong ngành Lao động phổ thông, Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng, Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh, Lao động phổ thông, Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng, Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh được tuyển…
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Bảo Vệ Nhà Máy, Tòa Nhà,hỗ Trợ Ăn Ở Lại trong ngành Lao động phổ thông, Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh, Kho vận/Vật tư/Thu mua,…
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Trong ngành Lao động phổ thông, Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh, Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường, Lao động phổ thông, Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh, Giao thông/Vận tải/Thủy…
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Bảo Vệ Tòa Nhà Lê Thánh Tôn trong ngành Lao động phổ thông, Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh, Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn, Lao động…
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển Bảo Vệ Tòa Nhà, Siêu Thị Hỗ Trợ Ăn Ở Lại trong ngành Lao động phổ thông, Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh, Làm đẹp/Thể lực/Spa…
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Hôm qua # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Bảo Vệ Chung Cư, Tòa Nhà, Nhà Máy, Siêu Thị trong ngành Lao động phổ thông, Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh, Du lịch/Nhà hàng…
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • 2 Ngày trước # Bạn đang xem tin việc làm Bảo Vệ Tại Nhà Máy, Tòa Nhà, Khu Đô Thị [HCM] trong ngành Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh, Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn, Lao động…
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • 1 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Bảo Vệ Tại Siêu Thị, Cao Ốc, Văn Phòng trong ngành Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh, Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn, Lao động phổ thông,…
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Trong ngành Lao động phổ thông, Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh, Khu chế xuất/Khu công nghiệp, Lao động phổ thông, Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh, Khu chế xuất/Khu công nghiệp được…
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Bảo Vệ Tòa Nhà, Khu Đô Thị, Siêu Thị, Công Trường trong ngành Lao động phổ thông, Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh, Khu chế xuất/Khu…