Bảo Trì Điện jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hà Nội (undo) Thang Máy Thiết Bị Thăng Long (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 13 jobs
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Hà Nội
  • KỸ SƯ AN TOÀN, BẢO HỘ LAO ĐỘNG:
  • Ưu tiên ứng viên được đào tạo chuyên ngành đạo tạo về An toàn, Bảo hộ lao động.
  • Đọc hiểu tài liệu và áp dụng trong công việc.
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Hà Nội
  • Đã có kinh nghiệm thực tế đối với các ngành nghề cơ khí, hàn điện, hàn hơi điện dân dụng, điện lạnh bảo trì thang máy thang cuốn….
  • Không hoàn trả hồ sơ.
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Hà Nội
  • Đã có kinh nghiệm thực tế đối với các ngành nghề cơ khí, hàn điện, hàn hơi điện dân dụng, điện lạnh bảo trì thang máy thang cuốn….
  • Không hoàn trả hồ sơ.

We have removed 10 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds