Create your CV - It only takes a few seconds

Bảo Trì Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

Hà Nội: Kỹ sư an toàn, bảo hộ lao động: 02 Nam/Nữ

Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Hà Nội
  • KỸ SƯ AN TOÀN, BẢO HỘ LAO ĐỘNG:
  • Ưu tiên ứng viên được đào tạo chuyên ngành đạo tạo về An toàn, Bảo hộ lao động.
  • Đọc hiểu tài liệu và áp dụng trong công việc.

Hà Nội: Tuyển dụng 30 Công nhân Thi công Lắp đặt

Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Hà Nội
  • Đã có kinh nghiệm thực tế đối với các ngành nghề cơ khí, hàn điện, hàn hơi điện dân dụng, điện lạnh bảo trì thang máy thang cuốn….
  • Không hoàn trả hồ sơ.

Hà Nội: Tuyển dụng 30 công nhân thi công lắp đặt thang máy,...

Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Hà Nội
  • Đã có kinh nghiệm thực tế đối với các ngành nghề cơ khí, hàn điện, hàn hơi điện dân dụng, điện lạnh bảo trì thang máy thang cuốn….
  • Không hoàn trả hồ sơ.

We have removed 10 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email