Create your CV - It only takes a few seconds

Bảo Trì Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 5 of 43 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
  • Đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định như bảo hiểm xã hội (SI), bảo hiểm y tế (HI), bảo hiểm thất nghiệp (UI).
  • Chạy PDCA và tiếp tục cải thiện từng dự án.
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
  • Phát triển và bảo trì hệ thống web cho doanh nghiệp bán lẻ của Nhật.
  • Tìm phương án giải quyết cho các vấn đề phát sinh trong quá trình thiết kế và phát triển.
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
  • Gói bảo hiểm sức khỏe Premium.
  • Senior sẽ có quyền sở hữu bảo trì ứng dụng và khả năng làm việc hiệu quả với các nhóm tài khoản và công nghệ khác.
» Create your CV - It only takes a few seconds