Create your CV - It only takes a few seconds

Bảo Trì Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 43 jobs
Easily apply
 • Kiểm tra trạng thái của hai máy, yêu cầu bảo trì từ đội bảo trì nếu có vấn đề.
 • Điều chỉnh sao cho việc sản xuất sẽ không bị trì hoãn khi có vấn đề từ một trong…
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Hỗ trợ bảo trì dịch vụ và vận hành sau khi bán sản phẩm.
 • Được trợ cấp bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm y tế.
 • Công ty cung cấp dịch vụ mạng toàn cầu, vận hành và…
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Duy trì liên lạc với khách hàng.
 • Đảm bảo các test case, diagnostic program và thông tin kỹ thuật liên quan.
 • Đảm bảo chất lượng các task thực hiện như thiết lập,…
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Duy trì đăng ký tài sản cố định.
 • Duy trì hệ thống bảng lương theo chính sách của công ty.
 • Duy trì hồ sơ tồn kho tuân thủ các tiêu chuẩn thực hành, quy định hiện…
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Công ty về các lĩnh vực liên quan đến tư vấn doanh nghiệp, dịch vụ hệ thống tích hợp trọn gói, gia công phần mềm, dịch vụ bảo trì và kiểm tra, ứng dụng website……
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Gói bảo hiểm sức khỏe Premium.
 • Quản lý, khắc phục sự cố và duy trì chương trình cho các dự án SAP ABAP.
 • Phát triển, mã hóa, cấu hình và triển khai các chương…
Easily apply
 • Quản lý bảo trì thiết bị điện của toàn bộ nhà máy.
 • Lên lịch bảo trì, soạn thảo chính sách làm việc.
 • Chuẩn bị các công cụ cần thiết để bảo trì.
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Đảm bảo kế hoạch tuyển dụng, đáp ứng được mục tiêu và thời gian;
 • Duy trì cơ sở dữ liệu, hệ thống hồ sơ nhân viên và quản lý hợp đồng lao động.
 • Từ 35 ~ 45 tuổi.
Đồng Nai
Easily apply
 • Công ty Nhật Bản, chuyên sản xuất mặt hàng điện điện tử.
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty Nhật Bản, chuyên sản xuất mặt hàng điện điện tử.
Easily apply
 • Đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập.
 • Bảo hiểm y tế tư nhân.
 • Đề xuất thời gian và quản lý dự án để đảm bảo dòng thời gian.