Create your CV - It only takes a few seconds

Bảo Trì Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
Hyundai Thành Công
Hà Nội
Easily apply
  • Chương trình bảo hiểm sức khỏe, nghỉ làm chiều thứ 7 và ngày Chủ Nhật.
  • Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm của Công ty về các…
Hyundai Thành Công
Hà Nội
Easily apply
  • Chương trình bảo hiểm sức khỏe, nghỉ làm chiều thứ 7 và ngày Chủ Nhật.
  • Theo dõi việc duy trì các tiêu chuẩn về nhận diện thương hiệu của các Đại lý Hyundai trên…
Hyundai Thành Công
Hà Nội
Easily apply
  • Chương trình bảo hiểm sức khỏe, nghỉ làm chiều thứ 7 và ngày Chủ Nhật.
  • Chủ trì/ Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds