Bảo Trì Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 29 jobs
Hệ Thống Big C Việt Nam
Trà Vinh
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Thất nghiệp.
 • Bảo hiểm Tai nạn 24/24.
 • Bảo hiểm theo Luật Lao Động:
 • Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các thiết bị trong hệ…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thừa Thiên - Huế
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Thất nghiệp.
 • Bảo hiểm Tai nạn 24/24.
 • Bảo hiểm theo Luật Lao Động:
 • Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các thiết bị trong hệ…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Trà Vinh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên kế hoạch bảo trì.
 • Giám sát, bảo trì các hệ thống kỹ thuật.
 • Bảo trì và sửa chữa các hệ thống kỹ thuật.
 • Có kinh nghiệm nghiệp vụ kỹ thuật và bảo trì.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Kỹ thuật điện điện công nghiệp, điện lạnh, điện nhẹ, cơ khí.
 • Vận hành, bảo trì, sửa chữa.
 • Máy phát điện, bộ lưu điện.
 • Mạng lưới cáp điện, điện thoại.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Lâm Đồng
 • Kỹ thuật điện (điện công nghiệp, điện lạnh, điện nhẹ);
 • Đảm nhận công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì trong lĩnh vực :
 • Sửa chữa cơ khí (hàn, khoan, cắt...);
Hệ Thống Big C Việt Nam
Hà Nội
4.500.000 VNĐ một tháng
 • Máy phát điện, bộ lưu điện.
 • Mạng lưới cáp điện, điện thoại.
 • Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các thiết bị trong hệ thống kỹ thuật.
 • Điện, gas, nước và nước thải...
Hệ Thống Big C Việt Nam
Tiền Giang
 • Giám sát, bảo trì các hệ thống kỹ thuật.
 • Có kinh nghiệm nghiệp vụ kỹ thuật và bảo trì.
 • Kiểm tra và rà soát các báo cáo của nhà cung ứng dịch vụ bảo trì trước…
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Hải Phòng
5.000.000 VNĐ một tháng
 • 16 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Big C Hải Phòng - Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì trong ngành Điện / Điện tử, Bảo trì / Sửa chữa được tuyển dụng tại Hải…
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Phú Thọ
4.000.000 VNĐ một tháng
 • 14 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Bộ Phận Kỹ Thuật Bảo Trì - Big C Việt Trì trong ngành Điện / Điện tử, Bảo trì / Sửa chữa được tuyển dụng tại…
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Đắk Lắk
 • Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Thất nghiệp.
 • Lắp đặt, bảo trì và sữa chữa các thiết bị trong hệ thống kỹ thuật (hệ thống gas, điều hòa, nước, điện,…