Bảo Trì Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 66 jobs
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng;
 • Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Phát triển, duy trì mối quan hệ với khách hàng;
 • Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng;
 • Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân;
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
DOJI
Bình Định
Easily apply
 • Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân;
 • Đề xuất, triển khai, quản lý các kế hoạch kinh doanh, bán hàng bảo đảm theo đúng…
DOJI
Đồng Tháp
Easily apply
 • Phát triển, duy trì mối quan hệ với khách hàng;
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí an ninh, bảo vệ, giám sát;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Quảng Ninh
Easily apply
 • Phát triển, duy trì mối quan hệ với khách hàng;
 • Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Bắc Ninh +1 location
Easily apply
 • Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân;
 • Đề xuất, triển khai, quản lý các kế hoạch kinh doanh, bán hàng bảo đảm theo đúng…
DOJI
Nghệ An
Easily apply
 • Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân;
 • Đề xuất, triển khai, quản lý các kế hoạch kinh doanh, bán hàng bảo đảm theo đúng…
DOJI
Đồng Tháp
Easily apply
 • Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng;
 • Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Lập phương án kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các hạng mục kỹ thuật;
 • Thiết lập và kiểm soát việc thực hiện các quy trình vận hành, bảo dưỡng hệ thống M&E;