Bảo Trì Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 25 jobs
DILIGO HOLDINGS
Quảng Trị
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Yêu cầu có xe máy và điện thoại cá nhân.
 • Kiểm soát và duy trì trưng bày, trả thưởng và chất lượng dịch vụ của hệ thống.
DILIGO HOLDINGS
Phú Thọ
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Phú Thọ , Thành phố Việt Trì.
 • Yêu cầu có xe máy và điện thoại cá nhân.
 • Địa điểm làm việc tại các cửa hàng trên địa bàn tỉnh Việt Trì - Phú…
DILIGO HOLDINGS
Đồng Tháp
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Ngoài ra có thêm Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Yêu cầu có xe máy và điện thoại cá nhân.
 • Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật lao động.
 • Toàn thời gian cố định.
DILIGO HOLDINGS
Hà Nam
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Yêu cầu có xe máy và điện thoại cá nhân.
 • Kiểm soát và duy trì trưng bày, trả thưởng và chất lượng dịch vụ của hệ thống.
DILIGO HOLDINGS
Bà Rịa - Vũng Tàu
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu có xe máy và điện thoại cá nhân.
 • Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật lao động.
 • Kiểm soát và duy trì trưng bày, trả thưởng và chất lượng dịch…
DILIGO HOLDINGS
Quảng Nam
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Yêu cầu có xe máy và điện thoại cá nhân.
 • Kiểm soát và duy trì trưng bày, trả thưởng và chất lượng dịch vụ của hệ thống.
DILIGO HOLDINGS
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra và đề xuất phương án bảo dưỡng định kỳ cho hệ thống, thiết bị được giao.
 • Đảm bảo tình trạng Máy móc luôn trong tình trạng ổn định để sẵn sàng phục vụ…
DILIGO HOLDINGS
Tiền Giang
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Ngoài ra có thêm Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Yêu cầu có xe máy và điện thoại cá nhân.
 • Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật lao động.
 • Toàn thời gian cố định.
DILIGO HOLDINGS
Cà Mau +3 locations
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Ngoài ra có thêm Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Yêu cầu có xe máy và điện thoại cá nhân.
 • Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật lao động.
 • Toàn thời gian cố định.
DILIGO HOLDINGS
Khánh Hòa
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu có xe máy và điện thoại cá nhân.
 • Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật lao động.
 • Kiểm soát và duy trì trưng bày, trả thưởng và chất lượng dịch…