Create your CV - It only takes a few seconds

Bảo Trì Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Bảo trì, kiểm tra, khắc phục lỗi sự cố liên quan đến đường truyền Internet, truyền hình FPT telecom cho khách hàng.
  • Nam tuổi từ 18 - 32, sức khỏe tốt.
8.000 VNĐ một giờ
  • Bảo trì, kiểm tra, khắc phục lỗi sự cố liên quan đến đường truyền Internet, truyền hình FPT cho khách hàng.
  • Với Slogan "Chất lượng tạo niềm tin”, TIN đã khẳng…
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Bảo trì, kiểm tra, khắc phục lỗi sự cố liên quan đến đường truyền Internet, truyền hình FPT cho khách hàng.
  • Công thức lương rõ ràng, đảm bảo tương xứng với hiệu…
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Bảo trì, kiểm tra, khắc phục lỗi sự cố liên quan đến đường truyền Internet, truyền hình FPT cho khách hàng.
  • Công thức lương rõ ràng, đảm bảo tương xứng với hiệu…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds