Create your CV - It only takes a few seconds

Bảo Trì Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Mảng Tài Chính Bảo Hiểm - Ng... new

7.400.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh,.
 • Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam).
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Bán hàng, ….

Nhân Viên Phát Triển Bảo Hiểm - Ngân Hàng Bản Việt Vietcapit...

7.400.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh,.
 • Bảo hiểm sức khoẻ sau 06 tháng thử việc.
 • Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam).
 • Mô tả chi tiết công việc.

Chuyên Viên Dịch Vụ Bảo Hiểm - Bancassurance Ngân hàng VPBan...

7.400.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh,.
 • Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam).
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Bán hàng, ….

Chuyên Viên Hoạch Định Bảo Hiểm - Tài Chính cá nhân - Ngân h...

7.400.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh,.
 • Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam).
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Bán hàng, ….

Chuyên viên Kinh Doanh Bảo Hiểm - kênh ngân hàng Bản Việt Vi...

7.400.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh,.
 • Bảo hiểm sức khoẻ sau 06 tháng thử việc.
 • Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam).
 • Mô tả chi tiết công việc.

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Ngân Hàng VPBANK

7.400.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh,.
 • Bảo hiểm sức khoẻ sau 06 tháng thử việc.
 • Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam).
 • Mô tả chi tiết công việc.

Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Bảo Hiểm-Ngân hàng Bản Việt Vietc...

7.400.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng,...
 • Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam).
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ với nhân viên ngân hàng.

Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Ngân Hàng - Ngân hàng VPBan...

7.400.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh,.
 • Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam).
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Bán hàng, ….

Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính - Doanh Nghiệp -Ngân hà...

7.400.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh,.
 • Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam).
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Bán hàng, ….

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Dịch Vụ Cá Nhân - Ngân Hàng VPB...

7.400.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh,.
 • Bảo hiểm sức khoẻ sau 06 tháng thử việc.
 • Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam).
 • Mô tả chi tiết công việc.

Chuyên Viên Kinh Doanh - Kênh Tài Chính khách hàng-Kênh Ngân...

10.400.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh,.
 • Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam).
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Bán hàng, ….

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Khách Hàng - Ngân Hàng VP Bank...

7.400.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh,.
 • Bảo hiểm sức khoẻ sau 06 tháng thử việc.
 • Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam).
 • Mô tả chi tiết công việc.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email