Create your CV - It only takes a few seconds

Bảo Trì Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs

Chuyên viên Xử lý nợ Pháp lý - Tây Ninh

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ cấp (ăn trưa, xăng xe, điện thoại, thâm niên, ...);
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó, và kiên trì, thông thạo đường xá;
 • Thực hiện thu hồi nợ tại địa bàn;

[Đồng Nai] Chuyên viên Xử lý nợ Pháp lý tín chấp

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ cấp (ăn trưa, xăng xe, điện thoại, thâm niên, ...);
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó, và kiên trì, thông thạo đường xá;
 • Thực hiện thu hồi nợ tại địa bàn;

[Đồng Tháp] Nhân viên/Chuyên viên Xử lý nợ Pháp lý tín chấp...

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ cấp (ăn trưa, xăng xe, điện thoại, thâm niên, ...);
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó, và kiên trì, thông thạo đường xá;
 • Thực hiện thu hồi nợ tại địa bàn;

[Cần Thơ] Chuyên viên Xử lý nợ Pháp lý tín chấp

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...
Hà Nội
 • Phụ cấp (ăn trưa, xăng xe, điện thoại, thâm niên, ...);
 • # Bạn đang xem tin việc làm [Cần Thơ] Chuyên viên Xử lý nợ Pháp lý tín chấp trong ngành Điện / Điện tử /…

Chuyên viên Xử lý nợ Pháp lý tín chấp - Đồng Nai

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...
Hà Nội
 • Phụ cấp (ăn trưa, xăng xe, điện thoại, thâm niên, ...);
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó, và kiên trì, thông thạo đường xá;
 • Thực hiện thu hồi nợ tại địa bàn;

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Địa Bàn - Bình Định

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...
Hà Nội
 • Phụ cấp (ăn trưa, xăng xe, điện thoại, thâm niên, ...);
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó, và kiên trì, thông thạo đường xá;
 • Thực hiện thu hồi nợ tại địa bàn;

Chuyên viên Xử lý nợ Pháp lý Tín chấp KHDN

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì;
 • Phụ cấp (ăn trưa, xăng xe, điện thoại, độc hại, thâm niên, ...);
 • Đảm bảo các quyền lợi theo quy định của Pháp luật và…

Nhân viên/Chuyên viên Xử lý nợ Pháp lý tín chấp - Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ cấp (ăn trưa, xăng xe, điện thoại, thâm niên, ...);
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó, và kiên trì, thông thạo đường xá;
 • Thực hiện thu hồi nợ tại địa bàn;

Quảng Bình - Chuyên viên Xử lý nợ Pháp lý tín chấp KHCN

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ cấp (ăn trưa, xăng xe, điện thoại, thâm niên, ...);
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó, và kiên trì, thông thạo đường xá;
 • Thực hiện thu hồi nợ tại địa bàn;

Chuyên viên Pháp lý Xử lý nợ tín chấp KHCN - Bình Định

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...
Hà Nội
 • Phụ cấp (ăn trưa, xăng xe, điện thoại, thâm niên, ...);
 • Có sức khoẻ tốt, chịu khó, và kiên trì, thông thạo đường xá;
 • Thực hiện thu hồi nợ tại địa bàn;