Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam (undo) Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2 jobs
Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, Bảo hiểm tai nạn cá nhân 24h / 24h, Bảo hiểm nhân thọ theo nhóm.
  • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch bảo hiểm;
  • Kỹ năng giao tiếp tốt;
BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
Hải Dương
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch bảo hiểm;
  • Chế độ bảo hiểm theo quy định, chăm sóc sức khỏe 24/24.
  • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
» Create your CV - It only takes a few seconds