Create your CV - It only takes a few seconds

Bảo Hiểm Bưu Điện jobs in Thành phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs

Nhân Viên Giải Quyết Bồi Thường Qua Kênh Bưu Điện Việt Nam

CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Giải Quyết Bồi Thường Qua Kênh Bưu Điện Việt Nam trong ngành Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bảo hiểm được tuyển…

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh Kênh Bưu Điện Việt Nam

CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 Ngày trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh Kênh Bưu…

THỰC TẬP SINH KÊNH BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
2.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 24 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm THỰC TẬP SINH KÊNH BƯU ĐIỆN VIỆT NAM…

THỰC TẬP SINH - PHÁP LÝ

CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
2.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 24 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm THỰC TẬP SINH - PHÁP LÝ trong ngành…

Sale Admin

CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN SÀI GÒN đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Đảm bảo về các chế độ bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện.
 • Yêu cầu về kiến thức:

Sale Admin Văn Phòng

CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN SÀI GÒN đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Đảm bảo về các chế độ bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện.
 • Yêu cầu về kiến thức:

Nhân Viên Giải Quyết Bồi Thường

CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN SÀI GÒN đang cần tuyển 5 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Đảm bảo về các chế độ bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện.

NHÂN VIÊN ADMIN BỒI THƯỜNG

CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Đảm bảo về các chế độ bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện.
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

OPERATION ADMIN

CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Đảm bảo về các chế độ bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện.
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

Nhân Viên Lễ Tân

CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Đảm bảo về các chế độ bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện.
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.