Bảo Hiểm Bưu Điện jobs in Thành phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs
Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
2.000.000 VNĐ một tháng
 • Cấp Hợp đồng bảo hiểm, Phụ lục hợp đồng bảo hiểm;
 • Lưu trữ hồ sơ bảo hiểm.
 • Cập nhật thông tin Hợp đồng bảo hiểm vào hệ thống quản lý.
 • Hỗ trợ chi phí gửi xe.
CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
2.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 24 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm THỰC TẬP SINH KÊNH BƯU ĐIỆN VIỆT NAM…
CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
2.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 23 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm THỰC TẬP SINH - PHÁP LÝ trong ngành…
Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
1.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhập dữ liệu đơn bảo hiểm vào hệ thống.
 • Chuyển dữ liệu từ hệ thống về phần mềm nghiệp vụ.
 • Thực hiện các công việc liên quan khác được phân công.
Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
2.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp khách, trực điện thoại và chuyển line đi các bộ phận có liên quan.
 • Hỗ trợ đóng dấu văn bản.
 • Quản lý công văn đến và đi.
 • Hỗ trợ làm chứng từ thanh toán:
CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
2.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Thực Tập Sinh - Business Analyst (BA )…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds