Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Công Trình Dầu Khí Chi Nhánh Giải Pháp Công Nghệ Kiểm Tra Không Phá Hủy Dầu Khí Việt Nam jobs

Page 1 of 1 jobs
Bảo dưỡng sửa chữa Công trình Dầu khí - Chi nhá...
Vũng Tàu
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty Cổ phần Bảo dưỡng sửa chữa Công trình dầu khí - Chi nhánh Giải pháp Công nghệ Kiểm tra Không phá huỷ Dầu khí Việt Nam.
  • khí chế tạo máy.
» Create your CV - It only takes a few seconds