Bán hàng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 233 jobs
8.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm [Ocean Edu - Thủy Nguyên, Hải Phòng] Nhân Viên Kinh Doanh trong ngành Tư vấn, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Bán hàng được tuyển…
8.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm [Ocean Edu - Thủy Nguyên, Hải Phòng] Nhân Viên Tư Vấn trong ngành Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện được…
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện gọi điện chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
 • 15 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng [Ocean Edu - Đông Hà…
8.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm [Ocean Edu - Thủy Nguyên, Hải Phòng] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện…
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện gọi điện chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
 • Thực hiện gọi điện giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của Công ty cho khách hàng theo Data…
6.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm [OCEAN EDU - Thủy Nguyên, Hải Phòng] Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltimes trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện,…
8.000.000 VNĐ một tháng
 • 8 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Tuyển Sinh [Ocean Edu - Đông Hà, Quảng Trị ] trong ngành Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo /…
6.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm [OceanEdu_Trường Chinh] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Biên phiên dịch / Thông…
8.000.000 VNĐ một tháng
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Tuyển Sinh [Ocean Edu_ Pleiku] trong ngành Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện được…
8.000.000 VNĐ một tháng
 • 15 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Kinh Doanh [Ocean Edu - Đông Hà, Quảng Trị ] trong ngành Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng được tuyển…