Create your CV - It only takes a few seconds

Bán hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5,596 jobs

[Phú Thọ] Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại Viettel - Nông T...

 • Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng.
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm vàdịch vụcủa Viettel.

[Phú Thọ] Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại Viettel - Phú Th...

 • Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng.
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm vàdịch vụcủa Viettel.

[Nông Trang - Phú Thọ] Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại Vie...

 • Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng.
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm vàdịch vụcủa Viettel.

[Phú Thọ] Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại Viettel

 • Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng.
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm vàdịch vụcủa Viettel.

[Phú Thọ] Nhân Viên Telesale Viettel

 • Chăm Sóc Khách Hàng,Giám Sát Bán Hàng,Giao Dịch Viên (Tại Quầy),Kỹ Sư Bán Hàng (Sale Engineer).
 • Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng.

[Phú Thọ] Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại Viettel - Tòa Nh...

 • Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng.
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm vàdịch vụcủa Viettel.

[Phú Thọ] Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại Viettel - Tòa Nh...

 • Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng.
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm vàdịch vụcủa Viettel.

Chăm Sóc Khách Hàng - Hòa Lạc - Thạch Thất - HN

 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Sự Kiện,Tổng Đài Viên.
 • Trực tổng đài, CSKH, tư vấn giải đáp các thắc mắc của khách hàng Viettel.

[Phú Thọ] Nhân Viên Telesale Viettel - Thành Phố Việt Trì -...

 • Chăm Sóc Khách Hàng,Giám Sát Bán Hàng,Giao Dịch Viên (Tại Quầy),Kỹ Sư Bán Hàng (Sale Engineer).
 • Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng.

[Phú Thọ] Nhân Viên Telesale Viettel - Việt Trì - Phú Thọ

 • Chăm Sóc Khách Hàng,Giám Sát Bán Hàng,Giao Dịch Viên (Tại Quầy),Kỹ Sư Bán Hàng (Sale Engineer).
 • Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng.