Bán Thời Gian Online jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs
Chứng Khoán MB
Hà Nội
 • Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
 • Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.
 • Thời hạn nhận hồ sơ:
Chứng Khoán MB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
 • Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng viết, lập kế hoạch, quản lý thời gian.
 • Thời hạn nhận hồ sơ:
Chứng Khoán MB
Hà Nội
 • Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
 • Thời hạn nhận hồ sơ:
 • Nộp hồ sơ Online trên website tuyển dụng/Gửi qua email:
 • Phòng Nhân sự Hội sở.
Chứng Khoán MB
Hà Nội
 • Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
 • Thời hạn nhận hồ sơ:
 • Nộp hồ sơ Online trên website tuyển dụng/Gửi qua email:
 • Công ty CP chứng khoán MB.
Chứng Khoán MB
Hà Nội
 • Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian.
 • Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
 • Thời hạn nhận hồ sơ:
 • Các kỹ năng cần thiết:
Chứng Khoán MB
Ðà Nẵng
 • Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
 • Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng viết, lập kế hoạch, quản lý thời gian.
 • Thời hạn nhận hồ sơ:
Chứng Khoán MB
Hà Nội +1 location
 • Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
 • Thời hạn nhận hồ sơ:
 • Nộp hồ sơ Online trên website tuyển dụng/Gửi qua email:
 • Công ty CP chứng khoán MB.
Chứng Khoán MB
Hà Nội
 • Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
 • Thời hạn nhận hồ sơ:
 • Nộp hồ sơ Online trên website tuyển dụng/Gửi qua email:
 • Công ty CP chứng khoán MB.
Chứng Khoán MB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
 • Chủ động liên hệ và đốc thúc các bên để giải quyết cho khách hàng trong thời gian ngắn nhất.
Chứng Khoán MB
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
 • Các ứng viên luôn có thể bố trí thời gian để làm việc với khách hàng;
 • Thời hạn nhận hồ sơ: