Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Thời Gian Online jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Toàn thời gian cố định.
  • Đồng thời tăng khả năng tiếp cận, nhận diện, giới thiệu sản phẩm nhằm một phần định vị thương hiệu và nâng cao doanh số bán hàng.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Toàn thời gian cố định.
  • ¾ Hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến dịch vụ khách hàng Online to Offline/ Offline to Online.
  • Nghe, nói, đọc, viết thành thạo.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds