Bán Thời Gian Online jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Giải Trí FLY PRO (undo)
Job Type
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 20 jobs
Giải Trí FLY PRO
Gò Vấp
 • Bán thời gian cố định.
 • Thời gian có thể tham gia:
 • Cung Cấp Dịch Vụ:Phòng Thu Âm,Thu Âm,Hòa Âm - Phối khí,Sáng tác, Bán tác quyền, độc quyền ca khúc,PR sản phẩm…
Giải Trí FLY PRO
Gò Vấp
 • Thời gian làm việc linh động, có thể nhận dự án thường xuyên.
 • Cung Cấp Dịch Vụ:Phòng Thu Âm,Thu Âm,Hòa Âm - Phối khí,Sáng tác, Bán tác quyền, độc quyền ca khúc…
Giải Trí FLY PRO
Gò Vấp
 • 9 - Thời gian có thể tham gia:
 • Cung Cấp Dịch Vụ:Phòng Thu Âm,Thu Âm,Hòa Âm - Phối khí,Sáng tác, Bán tác quyền, độc quyền ca khúc,PR sản phẩm âm nhạc online.
Giải Trí FLY PRO
Gò Vấp
 • Thời gian làm việc linh động, có thể nhận dự án thường xuyên.
 • Cung Cấp Dịch Vụ:Phòng Thu Âm,Thu Âm,Hòa Âm - Phối khí,Sáng tác, Bán tác quyền, độc quyền ca khúc…
Giải Trí FLY PRO
Gò Vấp
 • Kỹ năng quản trị thời gian.
 • Cung Cấp Dịch Vụ:Phòng Thu Âm,Thu Âm,Hòa Âm - Phối khí,Sáng tác, Bán tác quyền, độc quyền ca khúc,PR sản phẩm âm nhạc online.
Giải Trí FLY PRO
Gò Vấp
 • Cung Cấp Dịch Vụ:Phòng Thu Âm,Thu Âm,Hòa Âm - Phối khí,Sáng tác, Bán tác quyền, độc quyền ca khúc,PR sản phẩm âm nhạc online.
 •  Sử dụng thành thạo MS Office.
Giải Trí FLY PRO
Gò Vấp
 • Theo dõi và chăm sóc khách hàng trong thời gian tiếp nhận thông tin dịch vụ quay phim từ phía khách hàng.
 • Cung Cấp Dịch Vụ:Phòng Thu Âm,Thu Âm,Hòa Âm - Phối khí…
Giải Trí FLY PRO
Gò Vấp
 • Bán thời gian cố định.
 • 9 - Thời gian có thể tham gia:
 • Cung Cấp Dịch Vụ:Phòng Thu Âm,Thu Âm,Hòa Âm - Phối khí,Sáng tác, Bán tác quyền, độc quyền ca khúc,PR sản…
Giải Trí FLY PRO
Gò Vấp
 • Thời gian có thể tham gia:
 • Cung Cấp Dịch Vụ:Phòng Thu Âm,Thu Âm,Hòa Âm - Phối khí,Sáng tác, Bán tác quyền, độc quyền ca khúc,PR sản phẩm âm nhạc online.
Giải Trí FLY PRO
Gò Vấp
 • Theo dõi và chăm sóc khách hàng trong thời gian tiếp nhận thông tin dịch vụ sự kiện/quay phim từ phía khách hàng.
 • Quản lý và Chăm sóc khách hàng cũ của Công Ty.