Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Thời Gian jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 201 jobs

Kế Toán Trưởng

Dinh Dưỡng Nutrihome - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian cố định.
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời chế độ kế toán hiện hành, luật thuế và các văn bản hướng dẫn do Nhà nước ban hành.

Kế Toán Trưởng

Công ty Cổ phần Hà Nội ngàn năm
Hà Nội
 • Làm việc bán thời gian cố định, sắp xếp lên công ty khi có phát sinh hoặc theo yêu cầu công việc.
 • Chịu trách nhiệm trực tiếp toàn bộ công tác hạch toán kế toán…

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ HÀN
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Quản lý phòng tài chính kế toán, báo cáo thuế, nội bộ, đảm bảo hệ thống báo cáo chính xác.
 • Xây dựng quy trình, quy chế nội bộ;

Kế Toán Trưởng

Thiên Hà - New Rice Nhà Máy Bánh Gạo One One
Hà Nội
 • Toàn thời gian cố định.
 • Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ… để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã…

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Tổ chức và điều hành bộ phận kế toán, phân công quyền hạn, trách nhiệm đảm bảo công việc kịp thời, hiệu quả.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH SX & TM Palado Việt Nam
Bắc Ninh
 • Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty tổ chức bộ máy Tài chính.
 • Kế toán, đảm bảo tiêu chí khoa học, hiệu quả, phân công nhiệm vụ, công việc rõ ràng cho từng nhân…

Kế Toán Trưởng

873 - Xây Dựng Công Trình Giao Thông
Hà Nội
20.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao;
 • Lập kế hoạch, phân công công việc cho nhân viên trong…

Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần Nippon Paper Việt Hoa Mỹ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ… để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra.

Kế toán trưởng

Saigon Center Real
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra nội dung, số liệu, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày của các kế toán phần hành thực hiện trên máy, để phát hiện và hiệu chỉnh kịp…

Kế Toán Trưởng

coLand River Beach Resort & Spa
Quảng Ngãi
 • Toàn thời gian cố định.
 • Xây dựng, tổ chức thực hiện quy trình kế toán,hệ thống sổ sách,nghiệp vụ,chứng từ kế toán,biểu mẫu kế toán đáp ứng đúng chuẩn mực.