Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Thời Gian jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Kế Toán Trưởng

Hợp Luật
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thực hiện xây dựng và duy trì hệ thống kế toán.
  • Kiểm soát việc nhập số liệu;
  • Kiểm tra, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong phòng.

Kế toán trưởng

Công Ty Tnhh Hằng Nguyễn
Thành phố Hồ Chí Minh
  • CÔNG TY TNHH HẰNG NGUYỄN.
  • Công Ty Tnhh Hằng Nguyễn - Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Chúng tôi cần tuyển dụng vị trí dưới đây.
  • Việc làm đã hết hạn.
» Create your CV - It only takes a few seconds