Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Thời Gian jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 143 jobs

Kế toán trưởng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THỊNH PHÁT
Hà Nội
22.000.000 VNĐ một năm
 • Tổ chức, điều hành nhân sự Phòng kế toán của công ty.
 • Kiểm tra, quản lý toàn bộ nghiệp vụ tài chính kế toán liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ… để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã…

Kế Toán Trưởng

873 - Xây Dựng Công Trình Giao Thông
Hà Nội
20.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao;
 • Lập kế hoạch, phân công công việc cho nhân viên trong…

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NP TECH
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng bảng báo giá, tính toán tài chính và các chính sách bán hàng phù hợp theo yêu cầu của Ban giám đốc.
 • Công tác báo cáo theo quy định nhà nước, thực hiện…

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI SYSTECH
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Thực hiện các công việc khác khi có phát sinh theo phân công nhiệm vụ từng thời điểm của Giám đốc, HĐQT.
 • Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác,…

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỈNH NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Có kinh nghiệm về quản lý, sắp xếp công việc, triển khai công việc.
 • Hiểu rõ các quy định về thuế, tài chính và các chính sách chế độ…

Kế Toán Trưởng

SKS Furniture
Bình Dương
 • Toàn thời gian cố định.
 • Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin kế toán về hoạt động kinh doanh, các khoản thu chi của doanh ghiệp cho lãnh đạo, đưa ra các ý…

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian cố định.
 • Phối hợp các bộ phận tổng hợp kế hoạch ngân sách hằng năm và ước tính cuối cùng theo khung thời gian quy định.

Kế toán trưởng

Saigon Center Real
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra nội dung, số liệu, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày của các kế toán phần hành thực hiện trên máy, để phát hiện và hiệu chỉnh kịp…

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ HÀN
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Quản lý phòng tài chính kế toán, báo cáo thuế, nội bộ, đảm bảo hệ thống báo cáo chính xác.
 • Xây dựng quy trình, quy chế nội bộ;