Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Thời Gian jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 165 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Công ty sản xuất của Nhật.
 • Quản lý tổng thể tài chính của công ty.
 • Phụ trách phân tích tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Công Ty TNHH SX - TM Và Du Lịch Tầm Vông
Bình Dương
 • Kiểm tra việc tăng giảm TSCĐ,CCDC,tính khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC hàng tháng,phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn,dài hạn,doanh thu,chi phí bán hàng,chi phí…
Công Ty TNHH Dae Young Harness Vina
Bình Dương
 • Xây dựng các quy trình, quy chế liên quan tới tài chính kế toán.
 • Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quản, phân công nhiệm vụ cho từng…
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Na...
Bình Thuận
 • Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho, thời gian tồn kho tại từng kho thông qua kế toán tổng hợp kho.
 • Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.
CÔNG TY CỔ PHẦN KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ… để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã…
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ĐỊA CHẤT U.P.G.C
Khánh Hòa
 • Toàn thời gian cố định.
 • Lập các báo cáo về thuế đối với cơ quan nhà nước.
 • Lập các báo cáo nội bộ kinh doanh với Lãnh đạo Công ty.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Toàn thời gian cố định.
 • Thiết lập quy trình quản lý và luân chuyển chứng từ ở từng khâu từ khâu đầu vào cho đến khâu bán ra để đảm bảo không có rủi ro tài chính…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAKI
Bình Dương
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Thu, chi, nhập xuất, bán hàng, ngân hàng, lập sổ sách, lưu trữ chứng từ…xử lý các vấn đề phát sinh trong phòng.
 • 20,000,000 - 30,000,000 Vnd Kinh nghiệm:
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TITIONE
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thời gian công tác thực tế về kế toán trưởng ít nhất là 2 năm.
 • Thực hiện các công việc chuyên môn của Kế toán trưởng.
 • Quản lý, đào tạo kế toán viên.
Ghimli G&g Việt Nam
Đồng Nai
 • Công ty G&G Fashion Viet Nam thuộc tập đoàn Ghimli với 100% vốn đầu tư của Singapore chuyên sản xuất các mặt hàng dệt may thời trang xuất khẩu sang các thị…
Overall, how relevant are these jobs?