Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Thời Gian jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Nevada
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Toàn thời gian, Hợp đồng.
  • Mô tả chi tiết công việc.
  • Gọi điện chăm sóc khách hàng cũ theo kịch bản công ty đưa ra.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Nhân viên Chăm sóc Khách hàng

Công Ty TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim Eng
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Toàn thời gian, Hợp đồng.
  • _Thời gian hết hạn nhận hồ sơ:
  • TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG*.
  • Hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục mở tài khoản chứng khoán.

Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Quỹ đầu tư BB Capital
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Toàn thời gian, Hợp đồng.
  • Gọi điện hỏi thăm, chăm sóc khách hàng sau bán, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm của công ty, tái ký.
» Create your CV - It only takes a few seconds