Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Thời Gian jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 368 jobs

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Dương Kính
Quảng Nam
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh sao cho hợp lý, kịp thời và phù hợp các quy định của kế toán.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ…

Kế Toán Tổng Hợp

Kim Hùng
Thừa Thiên - Huế
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra chứng từ, sổ sách các nghiệp vụ kế toán phát sinh hằng ngày.
 • Kiểm tra, tổng hợp doanh thu, chi phí hàng tháng, hàng năm.

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Thời Trang Kvil Việt Nam
Hải Phòng
 • Đối chiếu và báo cáo các chỉ tiêu hàng tồn kho tại địa điểm SXKD và bán hàng của công ty.
 • Lập các loại báo cáo, kê khai, quyết toán thuế và nộp thuế theo luật…

Kế Toán Tổng Hợp

Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
Vũng Tàu
 • Thời gian làm việc:Thứ 2 - Thứ 7.
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời chế độ kế toán hiện hành, luật thuế và các văn bản hướng dẫn do Nhà nước ban…

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Kinh Doanh Khí Thiên Hòa Phát
Cần Thơ
 • Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
 • Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty.

Kế Toán Tổng Hợp

Công TY TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Minh Kha
Bắc Ninh
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):

Kế Toán Tổng Hợp

THƯƠNG MẠI LYAN
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Hoàn thành nhiệm vụ công việc được giao trong thời gian sớm nhất có thể.
 • Kiểm soát công nợ phải thu-phải trả.
 • Quản lý chứng từ, sổ sách của công ty.

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty CP TM DV Chuyển Phát Nhanh Lita
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhân viên kinh doanh được chủ động thời gian để đạt hiệu quả kinh doanh.
 • Xử lý tốt các phát sinh trong quá trình bán hàng.
 • Có thể đi công tác khi cần thiết.

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Anko Việt Nam
Hà Nam
 • Theo dõi công nợ và rà soát hóa đơn, đôn đốc thu công nợ đúng hạn, theo dõi tiến độ thanh toán và đối chiếu công nợ theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Khoáng Sản Thiên Sơn
Hà Nam
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Lương từ 8 - 15 triệu.