Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Thời Gian jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Quận 1_Tuyển nhân viên kinh doanh thị trường

Suntory Pepsico Viet Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Toàn thời gian, Hợp đồng.
  • Tìm kiếm các điểm bán mới.
  • Nhận danh sách các địa điểm bán hàng đầu ngày, di chuyển tới từng điểm (tạp hóa, quán cafe, quán ăn, nhà…
» Create your CV - It only takes a few seconds