Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Thời Gian jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
Nhà máy giấy Xương Giang
Bắc Giang
Easily apply
  • Toàn thời gian, Hợp đồng.
  • Có kinh nghiệm trong triển khai hệ thống bán hàng kênh thương mại điện tử.
  • Tổt nghiệp đại học chuyên nghành kinh tế, kinh doanh hay…
Nhà máy giấy Xương Giang
Bắc Giang
17.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Toàn thời gian, Hợp đồng.
  • Hỗ trợ khách hàng (nếu có thể ) về công tác sx và bán hàng để thúc đẩy sản lượng.
  • Chăm sóc khách hàng để giữ được khách hàng trở thành…
Nhà máy giấy Xương Giang
Bắc Giang
Easily apply
  • Toàn thời gian, Hợp đồng.
  • Có kinh nghiệm trong triển khai hệ thống bán hàng kênh thương mại điện tử.
» Create your CV - It only takes a few seconds