Bán Thời Gian jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hà Nội (undo) Ky Nguyen Vang Consultants (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 31 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Của kênh bán hàng MT.
 • Thúc đẩy phát triển kinh doanh cho kênh bán hàng của Công ty.
 • Quản lý các quy trình ( kế hoạch bán hàng, điều động…
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Toàn thời gian cố định.
 • Manage Sales target, revenue, cost, profits and loss of store.
 • Be responsible for organizing and managing operation activities of store.
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
25.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Kiểm soát các công việc thử nghiệm phục vụ sản xuất thuốc thú y (nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, bao bì…).
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Chuẩn bị tài liệu làm việc với các đối tác của Ban giám đốc.
 • Nghiên cứu & phân tích về các công ty, mô hình kinh doanh cùng các chủ đề…
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Toàn thời gian cố định.
 • English or Chinese communication basis.
 • Receive P/O, discuss with customers to fix delivery schedule.
 • Good MS office computer skill;
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Toàn thời gian cố định.
 • Take responsibility to manage project PnL, from planning to execute with full process (negotiating deals/contract terms with…
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
50.000.000 - VNĐ70.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Lập kế hoạch và xây dựng định hướng, chiến lược phát triển chung cho doanh nghiệp.
 • Định hình mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Hoạch định chiến lược, đề xuất các giải pháp và xây dựng kế hoạch CSKH cho từng thời kỳ;
 • Hoặc các ngành học có liên quan;
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Quản lý nhà phân phối khu vực.
 • Quản lý đội ngũ SUP, sale.
 • Có khả năng quan hệ tốt với tất cả các nhà phân phối và nguồn nhân lực.
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Toàn thời gian cố định.
 • Build and maintain strong networking key client stakeholders & Sales personals across broad base of client.
 • Bất kỳ - > Mức lương: