Bán Thời Gian jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ky Nguyen Vang Consultants (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 5 of 150 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Phối hợp với các phòng ban chức năng liên quan để góp ý về các giải pháp thiết kế, biện pháp thi công cũng như lựa chọn nhà thầu phụ và…
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Hoạch định chiến lược, đề xuất các giải pháp và xây dựng kế hoạch CSKH cho từng thời kỳ;
 • Hoặc các ngành học có liên quan;
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
50.000.000 - VNĐ70.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Lập kế hoạch và xây dựng định hướng, chiến lược phát triển chung cho doanh nghiệp.
 • Định hình mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Trên 5 năm kinh nghiệm tư vấn luật, nắm vững quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai,…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Ưu tiên kiến thức về ngành bán lẻ.
 • Căn cứ vào doanh thu năm trước lập, duyệt kế hoach mua, bán hàng theo mùa,…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Tham gia soạn thảo, thẩm định các văn bản nội bộ, hợp đồng,đảm bảo các tài liệu này phù hợp với quy định của pháp luật.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Tham gia đầy đủ, đúng giờ tất cả các buổi huấn luyện với 500 giờ đào tạo về kiến thức tài chính, bảo hiểm, đầu tư,kỹ năng bán hàng,…
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Tham gia các đoàn công tác định kỳ, đột xuất kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện và tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, chính…
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Quản lý nhà phân phối khu vực.
 • Quản lý đội ngũ SUP, sale.
 • Có khả năng quan hệ tốt với tất cả các nhà phân phối và nguồn nhân lực.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian cố định.
 • Sản xuất tin tức, nội dung đăng trên website Tập đoàn (mảng BDS) và website mảng nông sản.
 • Bất kỳ - > Mức lương: