Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Thời Gian jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 150 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Xây dựng và quản lý hệ thống báo cáo quản trị, báo cáo kinh doanh, báo cáo vận hành cho tổ chức.
 • Có kiến thức về nghiệp vụ:
Ky Nguyen Vang Consultants
Hải Phòng +2 locations
40.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết, bảo đảm hoạt động sản…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian cố định.
 • Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, xây dựng mối quan hệ và giải quyết xung đột, quản lý thời gian và kỹ năng ra quyết định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian cố định.
 • Chịu trách nhiệm quản lý page, viết content lên page, hỗ trợ trả lời comment, inbox của khách hàng và chịu trách nhiệm nội dung trên…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian cố định.
 • Hỗ trợ các công ty thành viên các công việc thuộc phạm vi công việc nêu trên theo kế hoạch triển khai nhân sự tập đoàn của Khối tại từng…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Theo dõi / đánh giá hiệu quả của các hoạt động Marketing nhằm kịp thời đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả công việc;
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian cố định.
 • Tổ chức quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động của Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư.
 • Phân tích, báo cáo và đề xuất phương án tận dụng cơ…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Trên 5 năm kinh nghiệm tư vấn luật, nắm vững quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai,…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Chọn đúng trưởng ekip Giám sát bán hàng, Team Leader, Nhân viên kinh doanh thị trường phục vụ cho việc chạy tuyến bán hàng.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Tham gia đầy đủ, đúng giờ tất cả các buổi huấn luyện với 500 giờ đào tạo về kiến thức tài chính, bảo hiểm, đầu tư,kỹ năng bán hàng,…