Bán Thời Gian jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ky Nguyen Vang Consultants (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 138 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Định +1 location
 • Toàn thời gian cố định.
 • Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động của Ban QLDA, bao gồm việc xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai, lãnh đạo, kiểm soát và cải…
Ky Nguyen Vang Consultants
Điện Biên
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Kiểm tra thường xuyên và kịp thời nắn chỉnh.
 • Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển sinh tại…
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội +1 location
 • Toàn thời gian cố định.
 • Build and maintain strong networking key client stakeholders & Sales personals across broad base of client.
 • Bất kỳ - > Mức lương:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi hoạt động của Bộ phận thương vụ.
 • Lập kế hoạch làm việc tuần, tháng và phân công nhân viên thực hiện.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Trên 5 năm kinh nghiệm tư vấn luật, nắm vững quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai,…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian cố định.
 • Sản xuất tin tức, nội dung đăng trên website Tập đoàn (mảng BDS) và website mảng nông sản.
 • Bất kỳ - > Mức lương:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Tham gia quy trình phát triển phần mềm ERP của công ty.
 • Kết hợp phòng ban phân tích hệ thống và nghiêp vụ tối ưu hóa nền tảng sẵn có.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Phê duyệt và kiểm soát các hợp đồng bán hàng cấp Công ty theo quy định của Tổng Công ty.
 • Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng.
Ky Nguyen Vang Consultants
Vĩnh Phúc +1 location
 • Toàn thời gian cố định.
 • Tuyển dụng, huấn luyện và xây dựng hệ thống bán hàng (Sales, Sups, Đại lý, Nhà phân phối) tại các tỉnh.
 • Bất kỳ - > Mức lương:
Ky Nguyen Vang Consultants
Hải Phòng +2 locations
40.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết, bảo đảm hoạt động sản…