Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Thời Gian jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 124 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Định
 • Toàn thời gian cố định.
 • Tổ chức quản lý và điều hành các hoạt động của Ban QLDA theo sự phân công giao việc của GĐDA:
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng Giám đốc dự án.
Ky Nguyen Vang Consultants
Ðà Nẵng
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm, kho bãi, hàng hóa thuộc nhà máy phụ trách.
 • Bất kỳ - > Mức lương:
Ky Nguyen Vang Consultants
Quảng Nam
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Hoàn thành kế hoạch sản xuất thông qua việc triển khai kế hoạch sản xuất một cách hiệu quả cho cấp dưới, lên kế hoạch sản xuất, giám sát…
Ky Nguyen Vang Consultants
Ðà Nẵng
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Xây dựng quy trình sản xuất.
 • Lập kế hoạch sản xuất.
 • Triển khai kế hoạch sản xuất.
 • Quản lý máy móc, thiết bị, hàng hóa.
Ky Nguyen Vang Consultants
Ninh Thuận
 • Toàn thời gian cố định.
 • Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.
 • Công tác kiểm tra, giám sát trên công trường.
Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Định +1 location
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Xây dựng chiến lược giá, đề xuất phương án, chương trình kích cầu thúc đẩy bán hàng tốt nhất cho từng thời điểm.
 • Nam/Nữ tuổi từ 28 - 45.
Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Dương +1 location
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Phối hợp với BGĐ để kịp thời có hướng xử lý.
 • Chỉ huy điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy bao gồm 4 phân xưởng:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Quản lý Giám sát thi công hệ thống MEP cho các công trình cao tầng.
 • Các công việc khác có liên quan.
 • Làm việc theo công trình.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Xây dựng mô hình, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn với từng vị trí làm việc, định biên nhân sự.
Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Định
 • Toàn thời gian cố định.
 • Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động của Ban QLDA, bao gồm việc xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai, lãnh đạo, kiểm soát và cải…