Bán Thời Gian jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 331 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Long An +2 locations
 • Toàn thời gian cố định.
 • Quản lý toàn bộ hoạt động của công ty như:
 • Kinh doanh, kho bãi, Nhân sự, tổng vụ, kế toán, tài chính....
 • Ưu tiên Nam (dưới 50t).
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian cố định.
 • Manage admissions counseling status and performance branches to meet the given KPI;
 • Organize and control class opening work reasonally…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian cố định.
 • Market Reseach Manager will lead the market research team to conduct market research including market analysis and financial analysis to…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian cố định.
 • Hiểu biết về gian lận:
 • Phối hợp thực hiện việc đào tạo định kỳ để nâng cao nhận thức về Phòng chống gian lận, các chế tài xử lý đối với…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Toàn thời gian cố định.
 • Implementing regular internal measures to enhance and assure quality in the Service department.
 • + Human and fair manner.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian cố định.
 • Strategic planning and business development.
 • Develop of business strategies in the management region (Retail and others channel);
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội +2 locations
 • Toàn thời gian cố định.
 • To recruit and develop an operational team for all business revenue units to ensure they are capable of delivering Joma’s high standard…
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Toàn thời gian cố định.
 • Develop and manage wholsale distribution system through agencies nationwide (about 20 POS for the 1st year and 50 POS in 3 next year).
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian cố định.
 • Tìm kiếm cơ hội đầu tư mới;
 • Đánh giá, xây dựng phương án đầu tư dự án điện năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió, …);
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian cố định.
 • Giám sát, điều hành mọi hoạt động của phòng Bán hàng,.
 • Tổ chức và điều phối các công việc liên quan đến bán lẻ thiết bị Hà Yến kinh…