Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Thời Gian jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 142 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Lên bản vẽ kỹ thuật dựa trên bản vẽ của khách hàng hoặc bản vẽ mẫu, sản phẩm thực tế.
 • Triển khai kỹ thuật cho sản xuất.
Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Dương
 • Toàn thời gian cố định.
 • Built up Sales Quality control workflow and give code of conduct for which.
 • Develop a working plan for Sales QC to go to the market.
Ky Nguyen Vang Consultants
Đồng Nai
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Quản lý chất lượng , quản lý nhóm kiểm tra xuất hàng.
 • Cải thiện phương pháp kiểm tra.
 • Bảo trì và sửa chữa điện cho thiết bị kiểm tra.
Ky Nguyen Vang Consultants
Long An +1 location
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Quản lý toàn bộ nhân viên, công nhân, máy móc, trang thiết bị, vật dụng nhà xưởng, nguyên vật liệu, phụ kiện, bán thành phẩm, thành phẩm…
Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Dương
 • Toàn thời gian cố định.
 • Tham gia công tác thống kê, kiểm kê tài sản cố định, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Thiết kế các sản phẩm ứng dụng trên Social Media ( POSM Online) .
 • Xây dựng ý tưởng & thiết kế nhận diện thương hiệu.
Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Định
 • Toàn thời gian cố định.
 • Tổ chức quản lý và điều hành các hoạt động của Ban QLDA theo sự phân công giao việc của GĐDA:
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng Giám đốc dự án.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian cố định.
 • Planning and implementing a clear business plan based on identifying the strengths and limitations of the business, opportunities and…
Ky Nguyen Vang Consultants
Quảng Nam
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Hoàn thành kế hoạch sản xuất thông qua việc triển khai kế hoạch sản xuất một cách hiệu quả cho cấp dưới, lên kế hoạch sản xuất, giám sát…
Ky Nguyen Vang Consultants
Ðà Nẵng +2 locations
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Xây dựng quy trình sản xuất.
 • Lập kế hoạch sản xuất.
 • Triển khai kế hoạch sản xuất.
 • Quản lý máy móc, thiết bị, hàng hóa.