Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Thời Gian jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 273 jobs

Nhân Viên Tuyển Sinh

Giáo Dục Đại Dương
Bình Định +10 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh, tư vấn các khóa học.
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Giáo Dục Đại Dương
Quảng Bình +8 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Chủ động tìm kiếm khách hàng, triển khai bán hàng hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • Chăm sóc khách hàng thường xuyên thông qua các hoạt…

Chuyên Viên Kinh Doanh

Giáo Dục Đại Dương
Sơn La +6 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Tham gia tìm kiếm, lên kế hoạch đồng thời thực hiện xây dựng kênh tuyển sinh cho chi nhánh Ocean Edu.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Chuyên Viên Telesale

Giáo Dục Đại Dương
Sơn La +7 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Thực hiện gọi điện giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của Công ty cho khách hàng theo Data được cung cấp.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Giám Đốc

Giáo Dục Đại Dương
Bình Định +4 locations
 • Toàn thời gian cố định.
 • Xây dựng chiến lược giá, đề xuất phương án, chương trình kích cầu thúc đẩy bán hàng tốt nhất cho từng thời điểm.
 • Nam/Nữ tuổi từ 28 - 45.

Nhân Viên Tư Vấn

Giáo Dục Đại Dương
Quảng Ninh +11 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Tham gia tìm kiếm, lên kế hoạch đồng thời thực hiện xây dựng kênh tuyển sinh cho chi nhánh Ocean Edu.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Chuyên Viên Tuyển Sinh

Giáo Dục Đại Dương
Nghệ An +3 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh.
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Giáo Dục Đại Dương
Hà Nam +16 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Chủ động tìm kiếm khách hàng, triển khai bán hàng hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • Chăm sóc khách hàng thường xuyên thông qua các hoạt…

Nhân Viên Tư Vấn Giáo Dục

Giáo Dục Đại Dương
Hà Nam
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Tham gia tìm kiếm, lên kế hoạch đồng thời thực hiện xây dựng kênh tuyển sinh cho chi nhánh Ocean Edu.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Chuyên Viên Tư Vấn

Giáo Dục Đại Dương
Nghệ An +4 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Tham gia tìm kiếm, lên kế hoạch đồng thời thực hiện xây dựng kênh tuyển sinh cho chi nhánh Ocean Edu.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Overall, how relevant are these jobs?