Bán Thời Gian jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Contract (undo) Concentrix (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 66 jobs
Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.
 • Làm việc theo thời gian xoay ca (9 tiếng/ca).
 • Công ty Concentrix tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng Grab.
 • + Mô tả công việc:
Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.
 • Làm việc theo thời gian xoay ca (9 tiếng/ca).
 • Công ty Concentrix tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng Grab.
 • + Mô tả công việc:
Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.
 • Làm việc theo thời gian xoay ca (9 tiếng/ca).
 • Công ty Concentrix tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng Grab.
 • + Mô tả công việc:
Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.
 • Làm việc theo thời gian xoay ca (9 tiếng/ca).
 • Công ty Concentrix tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng Grab.
 • + Mô tả công việc:
Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.
 • Làm việc theo thời gian xoay ca (9 tiếng/ca).
 • Công ty Concentrix tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng Grab.
 • + Mô tả công việc:
Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.
 • Làm việc theo thời gian xoay ca (9 tiếng/ca).
 • Công ty Concentrix tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng Grab.
 • + Mô tả công việc:
Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.
 • Làm việc theo thời gian xoay ca (9 tiếng/ca).
 • Công ty Concentrix tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng Lazada.
 • + Mô tả công việc:
Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.
 • Làm việc theo thời gian xoay ca (8 tiếng/ca).
 • Công ty Concentrix tuyển nhân viên nhắc nợ qua điên thoại FE Credit*.
Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.
 • Làm việc theo thời gian xoay ca (8 tiếng/ca).
 • Công ty Concentrix tuyển nhân viên nhắc nợ qua điên thoại FE Credit*.
Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.
 • Làm việc theo thời gian xoay ca (8 tiếng/ca).
 • Công ty Concentrix tuyển nhân viên nhắc nợ qua điên thoại FE Credit*.