Bán Thời Gian jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Công ty TNHH một thành viên Wacontre (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 338 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Công ty sản xuất lớn của Nhật.
 • Phụ trách bảo trì thiết bị và máy test PCBA.
 • Cải tiến hiện trường sản xuất.
 • Giải quyết cá vấn đề kỹ thuật phát sinh.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Vận hành, quản lý, bảo trì, sửa chữa hệ thống server, mạng, hệ thống máy vi tính, hệ thống camera, điện thoại của toàn công ty.
 • Có cơ hội phát triển sự nghiệp.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Vận hành, quản lý, bảo trì, sửa chữa hệ thống server, mạng, hệ thống máy vi tính, hệ thống camera, điện thoại của toàn công ty.
 • Có cơ hội phát triển sự nghiệp.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Phụ trách bảo trì thiết bị và máy test PCBA.
 • Cải tiến hiện trường sản xuất.
 • Giải quyết cá vấn đề kỹ thuật phát sinh.
 • Đào tạo và hỗ trợ công nhân.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Công ty sản xuất lớn của Nhật.
 • Phụ trách bảo trì thiết bị và máy test PCBA.
 • Cải tiến hiện trường sản xuất.
 • Giải quyết cá vấn đề kỹ thuật phát sinh.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • + Thời gian làm việc:
 • 8h00 - 17h00, thứ 7 cách tuần.
 • + Mô tả công việc:
 • Phụ trách bảo trì thiết bị và máy test PCBA.
 • Cải tiến hiện trường sản xuất.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khả năng làm việc đúng tiến độ trong cùng thời gian.
 • Làm việc từ bản vẽ phác thảo thô để tạo ra bản vẽ kế hoạch.
 • Hỗ trợ công việc của các kỹ sư thiết kế.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khả năng làm việc đúng tiến độ trong cùng thời gian.
 • Làm việc từ bản vẽ phác thảo thô để tạo ra bản vẽ kế hoạch.
 • Hỗ trợ công việc của các kỹ sư thiết kế.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Vận hành, quản lý, bảo trì, sửa chữa hệ thống server, mạng, hệ thống máy vi tính, hệ thống camera, điện thoại của toàn công ty.
 • Có cơ hội phát triển sự nghiệp.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 •  Khả năng làm việc đúng tiến độ trong cùng thời gian.
 •  Làm việc từ bản vẽ phác thảo thô để tạo ra bản vẽ kế hoạch.
 •  Hỗ trợ công việc của các kỹ sư thiết kế.