Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Thời Gian jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs

Nv CSKH Viettel Thạch Thất

5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nv CSKH Viettel Thạch Thất trong ngành Kế toán - Kiểm toán, Làm bán thời gian, Ngành nghề khác được tuyển dụng tại Hà Nội bởi Công…

[Viettel], Làm Việc Tại Thạch Thất

5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • # Bạn đang xem tin việc làm [Viettel], Làm Việc Tại Thạch Thất trong ngành Bán hàng, Dịch vụ, Làm bán thời gian được tuyển dụng tại Hà Nội bởi Công ty Cổ phần…

Chăm Sóc Khách Hàng Viettel [Thạch Thất]

5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • # Bạn đang xem tin việc làm Chăm Sóc Khách Hàng Viettel [Thạch Thất] trong ngành Làm bán thời gian, Lao động phổ thông, Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng được tuyển…

Nhân Viên CSKH Viettel Thạch Thất - Hà Nội

5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên CSKH Viettel Thạch Thất - Hà Nội trong ngành Kế toán - Kiểm toán, Làm bán thời gian, Ngành nghề khác được tuyển dụng tại…

Hướng Dẫn Khách Hàng Trên Tổng Đài [Viettel Thạch Thất]

5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • # Bạn đang xem tin việc làm Hướng Dẫn Khách Hàng Trên Tổng Đài [Viettel Thạch Thất] trong ngành IT phần mềm, Bất động sản, Làm bán thời gian được tuyển dụng tại…

Tư Vấn Viên [Thạch Thất, Hà Nội]

5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • # Bạn đang xem tin việc làm Tư Vấn Viên [Thạch Thất, Hà Nội] trong ngành Kế toán - Kiểm toán, Làm bán thời gian, Lao động phổ thông được tuyển dụng tại Hà Nội…

Nhân Viên Tư Vấn Viettel Tại Hòa Lạc, Thạch Thất

5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Tư Vấn Viettel Tại Hòa Lạc, Thạch Thất trong ngành Điện tử viễn thông, Làm bán thời gian, Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng được…

Ngân Hàng Quân Đội Mb - Chăm Sóc Khách Hàng

5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Thực hiện tiếp nhận tư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng MB và nhập các thông tin cuộc gọi vào phần mềm lưu trữ.

Niân Viên Tư Vấn Tổng Đài [Thạch Thất, Hn]

5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • # Bạn đang xem tin việc làm Niân Viên Tư Vấn Tổng Đài [Thạch Thất, Hn] trong ngành Làm bán thời gian, Lao động phổ thông, Marketing - PR được tuyển dụng tại Hà…

[Hòa Lạc], Tổng Đài Chăm Sóc Khách Hàng Viettel

5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • # Bạn đang xem tin việc làm [Hòa Lạc], Tổng Đài Chăm Sóc Khách Hàng Viettel trong ngành Kế toán - Kiểm toán, Làm bán thời gian, Lao động phổ thông được tuyển…