Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Thời Gian jobs in Tiền Giang

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Nhân viên Kế toán kiêm Hành chính (Mỹ Tho, Tiền Giang)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tây Bắc
Mỹ Tho
7.500.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.
 • Tổng hợp hồ sơ, phân loại chứng từ kế toán.
 • Liên hệ làm việc với các cơ quan thuế, ngân hàng ….
 • Thực hiện nhiệm vụ của Thủ quỹ.

Nhân viên Điều phối

9.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.
 • Tiếp nhận các đơn hàng bổ sung từ các kênh bán hàng.
 • Nhận kế hoạch giao hàng của tất cả các kênh.
 • Sắp xếp, điều tiết lịch xe tải.

Tiền Giang - Chuyên viên Thu nợ địa bàn

VPBank AMC - Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàn...
Mỹ Tho
8.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.
 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý và thu hồi nợ Tín chấp Khách hàng cá nhân trên địa bàn Long An và khu vực lân cận, bao gồm:

Nhân viên Thu hồi nợ Tín chấp tại nhà KH - Tiền Giang

Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng Việt Nam Thịnh V...
Mỹ Tho
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.
 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý và thu hồi nợ Tín chấp Khách hàng cá nhân.
 • Trên địa bàn Tiền Giang.

Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - Tiền Giang

Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng Việt Nam Thịnh V...
Mỹ Tho
7.500.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.
 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý và thu hồi nợ Tín chấp Khách hàng cá nhân.
 • Trên địa bàn Tiền Giang, bao gồm:
» Create your CV - It only takes a few seconds