Bán Thời Gian jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 137 jobs
Công ty TNHH Lạc Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
2.500.000 - VNĐ6.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Bán thời gian 4h - 2.500.000₫/ 1 tháng.
 • Cần Nam/Nữ trên 18 tuổi làm việc bán thời gian tại cửa hàng TpHcm.
 • Ca 8h - 6.000.000₫/ 1 tháng.
 • Không yêu cầu trình độ.
Công ty TNHH Lạc Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Toàn thời gian, Bán thời gian, Thời vụ.
 • Không qua môi giới trung gian.
 • Đứng bán hàng tại quầy, sắp xếp hàng hoá lên kệ và kiểm kê hàng trong hoá đơn , cuối giờ…
Công ty TNHH Lạc Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Toàn thời gian, Bán thời gian, Thời vụ.
 • Không qua môi giới trung gian.
 • Đứng bán hàng tại quầy, sắp xếp hàng hoá lên kệ và kiểm kê hàng trong hoá đơn , cuối giờ…
Công ty TNHH Lạc Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Toàn thời gian, Bán thời gian, Thời vụ.
 • Không qua môi giới trung gian.
 • Đứng bán hàng tại quầy, sắp xếp hàng hoá lên kệ và kiểm kê hàng trong hoá đơn , cuối giờ…
Công ty TNHH Lạc Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Toàn thời gian, Bán thời gian, Thời vụ.
 • Bán Hàng + Thu Ngân + Kế Toán.
 • Có nhận thời vụ 1 tuần, 1 tháng lương 35 ngàn/giờ.
 • Tuổi từ 18 tuổi trở lên.
Công ty TNHH Lạc Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Toàn thời gian, Bán thời gian, Thời vụ.
 • Không qua môi giới trung gian.
 • Đứng bán hàng tại quầy, sắp xếp hàng hoá lên kệ và kiểm kê hàng trong hoá đơn , cuối giờ…
Công ty TNHH Lạc Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Toàn thời gian, Bán thời gian, Thời vụ.
 • Không qua môi giới trung gian.
 • Đứng bán hàng tại quầy, sắp xếp hàng hoá lên kệ và kiểm kê hàng trong hoá đơn , cuối giờ…
Công ty TNHH Lạc Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Toàn thời gian, Bán thời gian, Thời vụ.
 • Không qua môi giới trung gian.
 • Đứng bán hàng tại quầy, sắp xếp hàng hoá lên kệ và kiểm kê hàng trong hoá đơn , cuối giờ…
Công ty TNHH Lạc Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Toàn thời gian, Bán thời gian, Thời vụ.
 • Không qua môi giới trung gian.
 • Đứng bán hàng tại quầy, sắp xếp hàng hoá lên kệ và kiểm kê hàng trong hoá đơn , cuối giờ…
Công ty TNHH Lạc Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Toàn thời gian, Bán thời gian, Thời vụ.
 • Bán Hàng + Thu Ngân + Kế Toán.
 • Có nhận thời vụ 1 tuần, 1 tháng lương 35 ngàn/giờ.
 • Tuổi từ 18 tuổi trở lên.