Bán Thời Gian jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 77 jobs
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
 • Toàn thời gian cố định.
 • Trao đổi kết quả học tập với phụ huynh học sinh.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh;
 • Phối hợp với giáo viên nước ngoài tổ chức các buổi học ngoại…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
 • Toàn thời gian cố định.
 • Trợ giảng giáo viên nước ngoài trong quá trình giảng dạy.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Thực hiện gọi điện giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của Công ty cho khách hàng theo Data được cung cấp.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Thực hiện gọi điện giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của Công ty cho khách hàng theo Data được cung cấp.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Tham gia tìm kiếm, lên kế hoạch đồng thời thực hiện xây dựng kênh tuyển sinh cho chi nhánh Ocean Edu.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Quản lý thời khóa biểu lên lớp, phân công giáo viên giảng dạy.
 • Quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập và ghi chép lưu trữ.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Chủ động tìm kiếm khách hàng, triển khai bán hàng hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • Chăm sóc khách hàng thường xuyên thông qua các hoạt…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu liên quan tới hoạt động đảm bảo chất lượng phục vụ tại các chi nhánh nhằm kịp thời phát hiện…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
30.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Kiểm tra thường xuyên và kịp thời nắn chỉnh.
 • Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển sinh tại…