Bán Thời Gian jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 99 jobs
DOJI
Hà Nội
 • Toàn thời gian cố định.
 • Chuyên viên, nhân viên văn phòng.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • Theo dõi thị trường, cập nhật thông tin thị trường, đánh giá các sản…
DOJI
Hà Nội
 • Toàn thời gian cố định.
 • 4/Thời gian và môi trường làm việc:
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • 4/Thời gian và môi trường làm việc:
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm bán hàng.
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • 4/Thời gian và môi trường làm việc:
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm bán hàng.
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Toàn thời gian cố định.
 • 4/Thời gian và môi trường làm việc:
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm bán hàng.
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Toàn thời gian cố định.
 • 4/Thời gian và môi trường làm việc:
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Toàn thời gian cố định.
 • Khả năng marketing bán hàng;
 • Phối hợp đề xuất các chương trình marketing, khuyến mại, xúc tiến bán hàng cho toàn hệ thống bán lẻ;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Toàn thời gian cố định.
 • Khả năng marketing bán hàng;
 • Phối hợp đề xuất các chương trình marketing, khuyến mại, xúc tiến bán hàng cho toàn hệ thống bán lẻ;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Toàn thời gian cố định.
 • 4/Thời gian và môi trường làm việc:
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Toàn thời gian cố định.
 • 4/Thời gian và môi trường làm việc:
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian…