Bán Thời Gian jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 44 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • +Giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản xuất.
 • +Sắp đặt Layout dây chuyền theo phương pháp One set Flow.
 • + Cải tiến dụng cụ, phương pháp thao tác để nâng cao…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Tham gia vào các dự án xây dựng sản phẩm của công ty cho các dự án tích hợp hệ thống sử dụng model AI trong mảng Computer Vision có sử dụng công nghệ Deep…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Công việc kế toán (làm việc với Agency).
 • Công việc biên phiên dịch.
 • Xuất/nhập khẩu (nếu có thể).
 • + 1st core member of new startup.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Deep Learning (with focus on computer vision problems).
 • Unsupervised Learning in the context of various SoC big data / optimization problems (e.g., minimize…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Tham gia phát triển các dự án với khách hàng.
 • Tham gia lập trình, xây dựng các chức năng/giải pháp đáp ứng yêu cầu của dự án.
 • Hỗ trợ xây dựng tài liệu dự án;
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Thời gian làm việc và nghỉ ngơi:
 • Tháng 9 hàng năm và tăng lương tức thời với những nhân viên có đóng góp cho công ty.
 • Phát triển phía server sử dụng Node.js.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Deep Learning (with focus on computer vision problems).
 • Unsupervised Learning in the context of various SoC big data / optimization problems (e.g., minimize…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Thiết kế và xây dựng các ứng dụng trên Mobile.
 • Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản lý dự án.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • + Thời gian làm việc:Thứ 2-thứ 6:
 • Kỹ Sư Bán Hàng (Sale Engineer),Nghiên Cứu Thị Trường,Phát Triển Thị Trường,Tư Vấn Bán Hàng.
 • + Mô tả công việc:
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Test, compile và đóng gói các sản phẩm nguồn mở:
 • Phát triển công cụ liên quan đến email trên web.
 • Phát triển gói ứng dụng dùng trên máy chủ email.