Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Thời Gian jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Hà Nội
Easily apply
  • THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC NHẬN HỒ SƠ.
  • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang…
Hà Nội
  • Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
  • Chương trình bán hàng, gói sản phẩm cụ thể (bán chéo, bán kèm).
  • Đòi hỏi kiến thức nâng cao về nghiệp vụ chuyên môn và có thời…
» Create your CV - It only takes a few seconds