Bán Thời Gian jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 373 jobs
Hà Nội
 • THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:
 • Gia hạn thời gian nhận hồ sơ –.
 • Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ của BIDV được đăng trên báo Lao động, báo Thanh niên 03 số liên…
Hà Nội
 • THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị…
Hà Nội
 • THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị…
Hà Nội
 • THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:
 • Cộng tác viên bán lẻ:
 • Cộng tác viên bán lẻ.
 • + Các dịch vụ bán lẻ:
 • Hàng ngày, cập nhật kết quả bán hàng vào bản Quản lý doanh số…
Hà Nội
 • Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
 • Triển khai hệ thống Khởi tạo khoản vay bán lẻ (RLOS).
 • Trụ sở chính BIDV – Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻ.
Hà Nội
 • THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị…
Hà Nội
 • Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ.
 • Tuyển dụng vị trí chuyên viên tại Trung tâm Thẻ.
 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo thông…
Hà Nội
 • THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:
 • Xem xét ưu tiên đối với các thí sinh có tối thiểu 02 năm chính thức (tính từ thời điểm ký HĐLĐ 01 năm trở lên) làm việc tại vị…
Hà Nội
 • THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị…
Hà Nội
 • THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị…