Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2,135 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong các chuỗi bán lẻ, FMCG...
 • Quản lý vận hành chuỗi Cửa hàng:
 • Xây dựng KPIs cho chuỗi/từng cửa hàng.
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mắt Kính Ánh Rạng
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng,Giám Sát Bán Hàng.
 • Set up business year plan for existing stores, grow new stores per company goals and new growth.
 • Staff quality in each store.
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Có ít nhất 4 năm làm việc ở trong lĩnh vực bán lẻ, quản lý nhà hàng khách sạn – dịch vụ và 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng bán lẻ hoặc Trưởng nhóm kinh…
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập các kế hoạch kinh doanh của Trung tâm đảm bảo phù hợp với định hướng kinh doanh và phát triển của Ngân hàng và Chi nhánh;
 • Có tư duy kinh doanh;
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đã có kinh nghiệm Giám đốc bán lẻ vùng/ kênh MT...ở các vị trí tương đương trở lên.
 • Xây dựng, tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài…
Công Ty CP Việt Tinh Anh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng,Nghiên Cứu Thị Trường.
 • O To lead the development, implementation, operations excellence of Company Retail Strategy to maximize the retail net…
SCG Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Prepare, proceed, review and monitor various documents such as contracts and other documents.
 • Contact current and prospective customers to sell and explain…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc chuyên môn:
 • Thu thập, phân tích thông tin, xếp hạng tín dụng nội bộ đối với hồ sơ tín dụng cá nhân có tài sản bảo đảm.
 • 1-3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự tại bán lẻ.
 • Quản lý chuỗi Cửa hàng:
 • Xây dựng và hướng dẫn về quy trình và chính sách Công ty cho Quản lý & nhân…
PG Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm chung về doanh số và hiệu quả kinh doanh bán lẻ thông qua các đối tác;
 • Phối hợp cùng phòng chức năng trong khối bán lẻ và các Chi nhánh…