Bán Lẻ jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hà Nội (undo) PVcomBank (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 6 jobs
Hà Nội
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ.
 • Am hiểu sản phẩm, thị trường ngân hàng bán lẻ, hệ thống KPIs.
 • Giám sát kết quả thực hiện KPIs.
Hà Nội
 • Am hiểu về thị trường bán lẻ, các sản phẩm dịch vụ, có kiến thức về quản trị rủi ro liên quan đến sản phẩm.
 • Chỉ đạo xây dựng và triển khai các chương trình thúc…
Hà Nội
 • Am hiểu về các sản phẩm Bán lẻ, Tài khoản, Cho vay, Huy động, Thẻ và các sản phẩm ngân hàng cá nhân.
 • Thực hiện các nghiệp vụ liên quan Ngân hàng số.
Hà Nội
 • Am hiểu thị trường bán lẻ, sản phẩm dịch vụ NHBL.
 • Phối hợp với Phòng Thúc đẩy bán KHCN Triển khai các Chương trình thúc đẩy bán sản phẩm HĐV.
Hà Nội
 • Am hiểu sản phẩm, thị trường ngân hàng bán lẻ, hệ thống báo cáo kinh doanh.
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, kế toán…
Hà Nội
 • Am hiểu về thị trường bán lẻ, các sản phẩm dịch vụ.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ hoặc 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?