Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Lẻ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

nhân viên bán hàng online

 • Nộp trực tiếp tại trung tâm bán lẻ điện máy Mediamart mà bạn mong muốn ứng tuyển.
 • Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm bán hàng đặc biệt là bán hàng tại các…

Thủ kho

 • Nộp trực tiếp tại trung tâm bán lẻ điện máy Mediamart mà bạn mong muốn ứng tuyển.
 • Quản lý, điều hành, tổ chức, sắp xếp, đào tạo nhân viên Bộ phận kho Siêu thị.

thủ kho chi nhánh Nguyên Khê, Đông Anh

 • Nộp trực tiếp tại trung tâm bán lẻ điện máy Mediamart mà bạn mong muốn ứng tuyển.
 • Quản lý, điều hành, tổ chức, sắp xếp, đào tạo nhân viên Bộ phận kho Siêu thị.

nhân viên Kho

 • Nộp trực tiếp tại trung tâm bán lẻ điện máy Mediamart mà bạn mong muốn ứng tuyển.
 • Tiếp nhận, bố trí sắp xếp, vệ sinh hàng hóa trong kho.

nhân viên thủ kho chi nhánh La Khê, Hà Đông, Hà Nội

 • Nộp trực tiếp tại trung tâm bán lẻ điện máy Mediamart mà bạn mong muốn ứng tuyển.
 • Quản lý, điều hành, tổ chức, sắp xếp, đào tạo nhân viên Bộ phận kho Siêu thị.

nhân viên kho vận chi nhánh Nguyên Khê, Đông Anh

 • Nộp trực tiếp tại trung tâm bán lẻ điện máy Mediamart mà bạn mong muốn ứng tuyển.
 • Tiếp nhận, bố trí sắp xếp, vệ sinh hàng hóa trong kho.

nhân viên nam Giao

 • Nộp trực tiếp tại trung tâm bán lẻ điện máy Mediamart mà bạn mong muốn ứng tuyển.
 • Tiếp nhận đơn hàng từ quản lý bộ phận.
 • Lễ tết, sinh nhật, cưới hỏi, thưởng ...

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds