Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Lẻ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs
MTalent
Hà Nội
27.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng Bán hàng và quản lý Bán hàng;
 • Quản lý hoạt động của toàn đội ngũ bán hàng tại Trung tâm Tín dụng bán lẻ thông qua việc phân công công việc, giám sát,…
MTalent
Hà Nội
 • Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm của ngân hàng (trọng tâm là sản phẩm tín dụng thế chấp) cho khách hàng (KH) tiềm năng;
 • Quản lý chất lượng dịch vụ.
MTalent
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng tư vấn bán hàng;
 • Nếu ứng viên chưa có kinh nghiệm về tài chính-ngân hàng thì kinh nghiệm bán hàng trực tiếp yêu cầu tối thiểu là 02 năm với thành tích…
MTalent
Hà Nội
 • Hiểu biết về thị trường bán lẻ và về luật có liên quan đến cho vay NHBL;
 • Thực hiện công tác quản lý nợ, cảnh báo nợ sớm và đôn đốc thu hồi nợ đối với các khách…
MTalent
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Có khả năng trình bày và tư vấn các sản phẩm bán lẻ;
 • Kỹ năng tư vấn bán hàng;
 • Nếu ứng viên chưa có kinh nghiệm về tài chính-ngân hàng thì kinh nghiệm bán hàng…
MTalent
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương lĩnh vực bán lẻ, thương mại...
 • Hướng dẫn khách hàng nội quy của tòa nhà, cung cấp cho khách hàng các thông…
MTalent
Hà Nội
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Hiểu về một trong số các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, kinh doanh khách sạn - nhà hàng, Bán lẻ và thương mại điện tử, Sản xuất hàng tiêu dùng, tài chính…
MTalent
Hà Nội
 • Thực hiện đúng các quy trình, quy chế, chức năng, nhiệm vụ,…theo quy định của Ngân hàng Bán lẻ & MSB.
 • Và các sản phẩm bán chéo khác (theo quy định từng thời kỳ…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds